Uppdrag av SPL: Trafikanordningar på Hamngatan, våren 2015