Uppdrag av E-Schakt: Hallunda Trafikplats, trafikanordning, vägmärkesvagn