Uppdrag av Acconia: E18 trafikanordning med GP-link