Vi har ett stort utbud av produkter i vårt sortiment, vilka du kan läsa om nedan. 

TA-planer
Ibland är det krångligt med TA-planer. Låt istället oss göra dem! Vi har lång erfarenhet av att ta fram TA-planer på ett snabbt och korrekt sätt. Kontakta oss för ett platsbesök eller skicka in dina uppgifter via vårt formulär: TA-plan

Barriärer
Vi arbetar med olika sorters barriärer, exempelvis GP-link, Varioguard, Miniguard och Delta Bloc.

Varioguard är en skyddsbarriär i stål. Dess höga klassning och lätta vikt gör att det är en mycket kostnadseffektiv och säker barriär. Lastbil med släp lastar enkelt cirka 200 meter, men den går även att lasta upp till 300-350 meter vid längre leveranser. Montering sker med kranbil. Varioguarden levereras i längderna 5,4 och 12 meter. Start och avslut samt vinklar till skarpare böjar.

Miniguarden är en smidig lätt barriär som är godkänd upp till T3. Den är lätt att montera och transportera och passar utmärkt som trafikledning alternativt barriär vid längre arbetsplatser. Likt Varioguarden är den kostnadseffektiv då man kan lasta stora mängder för leverans.

Delta Bloc är en betongbarriär med olika fördelar. DB80 har en hög klassning vilket gör att vid trånga arbetsplatser som till exempel en brorenovering kan man arbeta nära blockens insida utan att tumma på säkerheten. DB65 är en enkel och smidig betongbarriär. Med sin tunna och enkla utformning samt låga vikt för att vara en betongbarriär, passar den mycket bra vid olika vägarbeten eller andra typer av trafikanordningar.

Skyltar
Vi hyr ut och säljer skyltar av alla slag. Allt från små skyltar till stora portalskyltar. De finns som tillfälliga i plast eller permanenta i plåt. Vi hjälper även till med montage.

TMA-utrustning
Vi har olika sorters TMA-utrustning så som TMA-skydd, TMA-trailer samt TMA på lastväxlarflak. Våra TMA utrustningar som är en fast påbyggnad är med superpil och VMS- tavla. TMA-bilarna som är med fast påbyggnad har batteripack som driver tavla och ljuspil för att undvika tomgångskörning. Det spar både på miljön och ger en trevligare arbetsmiljö med mindre buller. TMA-trailern har ljuspil och VMS och är testad och godkänd i 100 km/h enligt: NCHRPR-350, testmetoderna 3-50, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54 samt 3-51M.  Den är tillåten av Trafikverket. Våra lastväxlarflak är utrustade med TMA typ skorpion med ljuspil.

Flaggvakt och lots
Vi har flaggvakter för till exempel sprängning, asfalteringsarbeten eller för att underlätta in- och utfart för transporter till och från arbetsplatsen. Lots används när man vill styra var trafiken kan åka, för att hålla ned hastigheten med mera. Vi har lotsbilar med eller utan chaufför. 

Trafiksignaler
Tillfälliga trafiksignaler är ett mycket bra alternativ för att regalera trafik förbi exempelvis ett vägarbete. Våra signaler drivs med batteri alternativt 220 volt. Dessa kommunicerar med varandra för ett jämt trafikflöde. Signalerna går att ställa in i olika intervaller vid exempelvis rusningstrafik. Signalerna är mycket driftsäkra och smidiga att hantera. Vi hyr ut antingen endast signaler alternativt med full tillsyn och service. Lotsljus används vid lotsning av trafik. Dessa styrs med fjärrkontroll och drivs med ett litet smidigt batteri. Enkelt montage på stativ alternativt stolpe. 

Vägmärkesvagn
En värgmärkesvagn används främst vid vägledning av trafikanter. Då vagnen är byggd för att enkelt kunna byta ut skyltningen är möjligheterna stora. Vagnarna finns med varningslampor som drivs av externt batteri eller med solcell. Vagnarna transporteras precis som en släpvagn alternativt ihopfällda på lastbil.

Farthinder
Vid olika situationer är det viktigt att få ned hastigheten exempelvis vid ett vägarbete eller i ett bostadsområde. Vi tillhandahåller en mängd olika varianter för tillfälliga montage eller vid permanenta montage. Vi monterar givetvis också.

Staket och stängsel
Vi levererar och monterar stängsel och staket för alla typer av behov; etableringsytor, arbetsplatser olika evenemang med mera.

Fordon
Vi har flera olika TMA-skydd, med chaufför som lastväxlarflak eller vagn. Har du eget material men behöver hjälp att ställa ut? Kontakta oss då vi har kranbilar. Vi har därtill fullutrustade servicebilar för olika ändamål. 

Digital hastighetstavla
Den digitala hastighetstavlan hjälper bilisterna att tänka på hastigheten och har en stor effekt för att sänka hastigheten förbi ett vägarbete. Den kan även fungera som trafikmätning och till exempel registrera hastighet och antal passerande bilar. Ett mycket bra komplement till arbetsplatsen för att skapa en tryggare arbetsmiljö eller utanför förskola och skola.

Övrigt
Vi tillhandahåller också olika krockskydd så som Euronit och Walt.

Är det något annat ni söker som inte finns på hemsidan? Kontakta oss!