TA-plan ansökan

Allmänna uppgifter

     

Vägnummer *

     

Beskrivning av arbetet

     

Planens giltighetstid - Från

ÅÅÅÅ-mm-dd

     

Planens giltighetstid - Till

ÅÅÅÅ-mm-dd

     

Objektnummer, diarienummer enligt Väglagen eller referensnummer *

(1) Vägbygge? Ange objektnummer.
(2) Ledningsarbete? Ange Diarienummer.
(3) Övriga arbeten? Ange Referens/fakturanummer till huvudentreprenör

     

Beställare     

Arbetsledare

     

Arbetsledarens namn *

     

Företag *

     

Mobiltelefon *

     

E-post *

     

Utmärkningsansvarig

     

Utmärkningsansvariges namn

     

Företag

     

Mobiltelefon

     

E-post

     

Projektledare hos beställaren

     

Förnamn *

     

Efternamn *

     

Företag *

     

Mobiltelefon nummer *

     

E-postadress *

     

Byggledare

     

Byggledarens namn *

     

Företag

     

Mobiltelefon

     

E-post

     

Huvudentreprenör (Kontraktsinnehavare)

     

Huvudentreprenörens namn *

     

Företag *

     

Org. Nr.

     

Postadress *

     

Postnummer *

     

Ort *

     

Mobiltelefon *

     

E-post *

     

Journummer

     

Journummer *